Oligosprisen

Oligosprisen tildeles “…en eller flere personer, der har ydet en betydningsfuld indsats på det videnskabelige, administrative, sociale, pædagogiske eller det alment menneskelige område – til fremme af foranstaltninger, der kan bedre udviklingshæmmedes livskvalitet.”‘

Prisen er på kr. 25.000.

Tidligere prisvindere:

Oligosprisen 2007

Prisen gik i 2008 til Jan Lægdsmand med flg. begrundelse:
Jan Lægdsmand var indtil 2007 gennem næsten en menneskealder ansat som lærer ved institutionen Sødisbakke i Mariager, hvor nogle af Danmarks  mest udviklingshæmmede mennesker bor. Han har haft kommunikation som et af sine arbejdsområder, og det betyder, at det ikke blot er beboerne, der har været hans ”elever”, men i høj grad også personale af alle faggrupper. Også lægestuderende har han taget sig af, og efter kort tid har disse lært meget om, hvordan man kommer i kontakt med mennesker i angstfyldte situationer. I Jan Lægdsmans skole gik man ikke meget op i traditionelle skolefag som læsning og regning. De elever, der magter disse fag, kan vistnok tælles på en hånd.  Men man kan få succes på anden måde, f. eks. ved at spille teater, vinde i billedlotteri, lave cirkus og ikke mindst gennem ballet. Jan Lægdmand og medarbejdere udviklede de seneste år danseshowet Holiday on wheel, hvor kørestolsbrugere i farvestrålende kostumer, gennemførte fantastiske forestillinger rundt om i landet. Bagefter skulle man ikke være mange sekunder sammen med disse svært handicappede kunstnere for at vide, at betydningen for deres livsglæde og selvrespekt så rigeligt alene kunne bære en Oligos-pris.

Oligosprisen 2006

Prisen gik i 2007 til Jens Christian Hedegaard Kristiansen med flg. begrundelse:
Pastor Hedegaard Kristiansen får prisen for sit mangeårige arbejde for at forbedre kirkens tilbud til udviklingshæmmede mennesker og at skabe forståelse for, at udviklingshæmmede også har ret til og behov for at få deres religiøse behov respekteret og tilgodeset. Han har bl. a. lavet en salmebog til brug ved undervisningen af meget handicappede konfirmander, og på hans initiativ blev den første lysconverter lavet i Danmark til brug ved gudstjenester og andre kirkelige aktiviteter for udviklingshæmmede, ikke mindst de svageste uden verbalt sprog. I converteren omdannes alle lyde i rummet til lys i forskellige farver, hvorved både høre- og synssansen aktiveres.  
Gennem sit virke har Hedegaard Kristiansen inspireret mange af sine præstekolleger og han har medvirket til, at udviklingshæmmede menneskers religiøsitet, der ellers har været en overset dimension, har fået udfoldelsesmuligheder.

Oligosprisen 2005

Prisen gik i 2006 til amtstandlæge Astrid Kjær med flg. begrundelse:
Astrid Kjær har gennem hele sit professionelle liv haft en særlig interesse og kærlighed til mennesker med udviklingshæmning. Som tandlæge har hun udviklet nye metoder, der gør ellers angstfyldte tandlægebesøg til en dagligdags selvfølgelighed.
Sølundmetoden, som Astrid Kjær har været ildsjælen bag, har bl.a. betydet at kun ganske få af de udviklingshæmmedes menneskers tandbehandlinger skal foregå i narkose.

Oligosprisen 2004

Prisen gik i 2005 til Jørgen Buttenschøn med flg. begrundelse:
Jørgen Buttenschøn er lærer og sexolog og tidligere leder af Lyngåskolen i Århus. Jørgen
Buttenschøn får prisen for sit mangeårige arbejde for at skabe udvikling og muligheder for mennesker med handicap, herunder blandt andet at sikre mennesker med handicap retten til et seksualliv. Jørgen Buttenschøn var i 1970erne pædagogisk konsulent i Socialstyrelsen. Lige siden har han arbejdet med vedholdende oplysningsarbejde, forskning og efteruddannelse af medarbejdere. Sammen med Karsten Løt har han skabt og udviklet. 
Seksualvejlederuddannelsen, som næsten 200 fagfolk nu har gennemgået.

Oligosprisen 2003

Prisen gik i 2004 til Kirsten Agerskov Nielsen, demenskoordinator, Rita Møller Nielsen, tidl. leder, Ældreafdelingen på Trindvold og Birtha Rasmussen, centerleder på Vestcentret i Give.
De tre prismodtagere har gennem en årrække været foregangskvinder i arbejdet med at skabe de rette betingelser for demente mennesker med udviklingshæmning.
Deres fælles indsats har resulteret i oprettelsen af demensenheden på Trindvold i Brejning.

Oligosprisen 2002

Prisen gik i 2003 til professor, overlæge, dr. med. Mette Warburg, København og overlæge, dr. med. Annalise Dupont, Risskov med flg. begrundelse:
Annalise Dupont er tidligere overlæge ved Forsorgscentret i Brejning og ved Institut for Psykiatrisk Demografi. Hun har gennem sin livslange videnskabelige virksomhed i enestående grad beskæftiget sig med udviklingshæmmede. Hendes demografiske og epidemiologiske arbejder er af international klasse.
Mette Warburg var indtil for få år siden overlæge ved Øjenklinikken i Vangede, hvor hun har oplært adskillige yngre læger i den vanskelige kunst at undersøge svært udviklingshæmmede patienter, og hvor hun har opdaget tidligere ukendte sygdomme. Hun har senest undersøgt udviklingshæmmede i beskyttede værksteder i Nordjyllands Amt.

Oligosprisen 2001

Social- og kulturudvalgsformand Egon Sørensen, Bornholms amt. Den første pris gik til Egon Sørensen med flg. begrundelse:
Egon Sørensen har arbejdet ihærdigt for at forbedre forholdene for de udviklingshæmmede på Bornholm.