Vil du vide mere:

Skriv til foreningen på info@oliforeningen.dk

Adresse:

Strandbyvej 9, 8240 Risskov, Tlf.: 4093 5879

Bestyrelsen:

Centerleder og psykiater Kurt Sørensen (formand)
Forhv. afdelingslæge Ulla Jacobsen
Forhv. forstander Klavs Persson
Pårørende Marianne Haurdahl
Medarbejderrepræsentant Dorte Eifer

Bliv medlem:

Indmeldelse kan ske her
Supplerende gaver modtages med tak.