… er en forening som i efteråret 1989 blev stiftet af en kreds af Oligofreniklinikkens venner.
Foreningen lagde grundstenen til Videnscenter for Psykiatri og Udviklingshæmning.

Læs årsberetningen for 2022 og første halvår af 2023

Læs årsberetningen her

Nye medlemmer kan få en bog for kun 100 kr. fra Forlaget Oligo

Læs mere her om medlemskab

Foreningens formål er bl.a. at yde støtte til:

  • Center for Oligofrenipsykiatri
  • Drift af oligo.nu – og foreningens egen hjemmeside www.oliforeningen
  • Vidensformidling til vore medlemmer, der interesserer sig for mennesker med udviklingshæmning
  • Bogudgivelser på Forlaget Oligo

Hvilke fordele er der ved medlemskab?

  • Medlemmer og medarbejdere ved medlemsinstitutioner får rabat ved deltagelse i foreningens kurser og konferencer og rabat på Forlaget Oligos bøger.