Farvel til Kurt Sørensen og goddag til ny formand og næstformand

Det er med stor sorg, at vi må meddele, at Oligofreniforeningens formand Kurt Sørensen, 77 år, tidligere overlæge, speciallæge i psykiatri og centerleder ved Center for Oligofrenipsykiatri, døde d. 12/3 2024 i sit hjem i Risskov.

Mindeord om Kurt Sørensen
De udviklingshæmmede mennesker har altid ligget Kurt tæt på sinde. Sådan var det også, da han i 25 år var overlæge på Oligofreniklinikken – en specialafdelinng for udviklingshæmmede mennesker med psykiske lidelser på Aarhus Universitetshospital. På initiativ fra Kurt blev også Videnscenter for Udviklingshæmning oprettet i 1994. Det var en betydningsfuld oplysningsvirksomhed i forbindelse med et ellers forsømt område i psykiatrien. Videnscentret blev desværre af Region Midt og til stor sorg for Kurt Sørensen nedlagt i 2014.

Men Kurt kæmpede videre for de udviklingshæmmede. For otte år siden blev Center for Oligofrenipsykiatri etableret i privat regi med Kurt som leder. Bag sig har centret den sygdomsbekæmpende forening – Oligofreniforeningen – som Kurt var formand for i 35 år. Centret yder rådgivning, vejledning og en betydelig oplysningsvirksomhed med alt fra bøger til konferencer – en opgave som Kurt mente burde være en opgave for det offentlige.

Kurt var desuden siden 1989 medlem af Samrådet vedrørende udviklingshæmmede lovovertrædere.

Vi vil huske ham som et meget ordentligt menneske med hjertet på rette sted. Hos Kurt kom mennesket først. Før diagnosen. Før udviklingshæmningen eller udviklingshandicappet, det nye ord, som han det sidste årstid tog til sig. Han vil være evigt savnet. Et desværre nedprioriteret område har mistet sin fyrmester. For han kæmpede for området til det sidste.

Foreningen har konstitueret Klavs Persson (forhv. forstander) som ny formand og Jes Sølgaard (psykolog) som næstformand.

Klavs Persson

Jes Sølgaard

En stor tak skal lyde til Klavs og Jes for at stille sig til rådighed på de to poster. Det er to meget erfarne og kompetente herrer, som vil bidrage til at fortsætte foreningens virke.


Læs årsberetningen for 2022 og første halvår af 2023

Læs årsberetningen her

Nye medlemmer kan få en bog for kun 100 kr. fra Forlaget Oligo

Læs mere her om medlemskab

Foreningens formål er bl.a. at yde støtte til:

  • Center for Oligofrenipsykiatri
  • Drift af oligo.nu – og foreningens egen hjemmeside www.oliforeningen.dk
  • Vidensformidling til vore medlemmer, der interesserer sig for mennesker med udviklingshandicap
  • Bogudgivelser på Forlaget Oligo

Hvilke fordele er der ved medlemskab?

  • Medlemmer og medarbejdere ved medlemsinstitutioner får rabat ved deltagelse i foreningens kurser og konferencer og rabat på Forlaget Oligos bøger, og der gives også medlemsrabat på konsultationer og udredninger foretaget af centrets behandlere.