Oligofreniforeningen…

… er en forening som i efteråret 1989 blev stiftet af en kreds af Oligofreniklinikkens venner. Foreningen lagde grundstenen til Videnscenter for Psykiatri og Udviklingshæmning.

Foreningens formål er bl.a. at yde støtte til:

 • Forskningsprojekter indenfor oligofrenologien (videnskab om psykisk udviklingshæmning)
 • Initiativer der tilsigter at bedre levevilkårene for psykisk udviklingshæmmede
 • Indkøb af instrumenter, bøger, tidsskrifter og lignende til videnskabelig anvendelse
 • Drift af oligo.nu – Center for Oligofrenipsykiatri

LÆS OM FORENINGENS ARBEJDE FOR GENETABLERING AF VIDENSCENTER FOR PSYKIATRI OG UDVIKLINGSHÆMNING PÅ OLIGO.NU

LÆS OM PROJEKTET “DE HISTORIELØSE BØRN

Siden foreningens start er der blandt andet ydet støtte til:

 • Videnskabelig undersøgelse af psykisk udviklingshæmmedes seksuelle viden, adfærd og holdninger
 • U-landes kongresdeltagelse
 • Indkøb af spabade i institutioner
 • Kunstnerisk udsmykning af institutioner
 • Opførelse af ridehal for udviklingshæmmede
 • Musikfestival
 • Teaterprojekt for institutionsbeboere uden verbalt sprog
 • Karavana i USA
 • Holiday on wheels
 • Renovering af et feriehus for udviklingshæmmede på Bornholm

Hvilke fordele er der ved medlemskab?

 • Medlemmer og medarbejdere ved medlemsinstitutioner får rabat ved deltagelse i foreningens kurser. Foreningen arrangerer bl. a. kurser i psykiatri for socialpædagogisk personale.
 • Medlemmerne modtager særtryk af artikler o. lign, der omhandler projekter, som foreningen støtter.
 • Ved deltagelse i den årlige generalforsamling har medlemmerne indflydelse på, hvilke projekter, der skal støttes.
 • Op til 2 gratis telefonkonsultationer i Oligofreniklinikken. 10 procent rabat på øvrige ydelser.