Støtteforeningen uddeler med jævne mellemrum Oligosprisen. Den tildeles “…en eller flere personer, der har ydet en betydningsfuld indsats på det videnskabelige, administrative, sociale, pædagogiske eller det alment menneskelige område – til fremme af foranstaltninger, der kan bedre udviklingshæmmedes livskvalitet.”‘
Prisen er på kr. 25.000.

Læs om de tidligere prismodtagere her